Conferinta de presa finala – Comunicate de presa


Bucureşti, 26 noiembrie 2009

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării comunică rezultatele
campaniei de conştientizare din cadrul programului
“Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate”

Joi, 26 noiembrie 2009, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (MECI) a organizat conferinţa de presă cu ocazia încheierii programului PHARE „Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate” şi a campaniei de conştientizare ce s-a desfăşurat în cadrul acestuia.

Campania de comunicare a fost lansată în luna septembrie a acestui an, prin intermediul unei conferinţe de presă, şi s-a încheiat în noiembrie, odată cu finalizarea programului PHARE.

De-a lungul celor trei luni de campanie, mesajul “În şcoală nu este loc pentru discriminare. Cunoaşte-mă înainte să mă judeci!” a fost transmis către categoriile grupurilor țintă cu ajutorul unor companii ce au înţeles să se implice social, a parteneriatelor media dar și in cadrul unor evenimente speciale. Mesajul a fost transmis şi intern prin structurile subordonate ministerului: inspectorate judeţene, case ale corpului didactic şi şcoli.

Astfel, în perioada 5- 26 septembrie, a fost încheiat un parteneriat media cu Regia Autonomă de Transport Bucureşti (RATB) prin intermediul căruia mesajul campaniei a ajuns în rândul populaţiei care a circulat cu tramvaiele 14, 19, 20, 24, 40, 45, 56 şi cu troleibuzele 62, 65, 69, 73, 74, 76, 77, 93 şi 97. Cum multe dintre mijloacele de transport amintite mai sus ajung în cartierele de la marginea oraşului, afişul campaniei, prezent în toate dintre acestea, a putut fi văzut de către un număr important de reprezentanţi ai grupurilor care sunt vulnerabile sau dezavantajate.

Afişul campaniei, de această dată în format digital, a fost prezentat şi prin intermediul reţelelor de televiziune internă. Timp de o lună (1 octombrie- 1 noiembrie), acesta a putut fi urmărit pe plasmele amplasate în cele 44 de staţii de metrou din Bucureşti, în reţeaua internă de televiziune din 74 cafenele/baruri din capitală şi din Iaşi, în 6 aeroporturi, bănci şi în 8 lanţuri comerciale din ţară.

Dincolo de aceste expuneri, macheta campaniei a fost preluată şi promovată gratuit şi de către o serie de publicaţii naţionale şi locale. La fel ca şi macheta de presă, spotul TV „Aplauzele sunt pentru toţi”a fost diseminat fără nicio implicaţie financiară atât de către cele mai importante posturi TV, cât și de cinematografe din Bucureşti şi Oradea.

În această perioadă, spotul este prezent pe citylight-urile din 20 de locaţii din Bucureşti din zona centrală. În perioada 23 noiembrie – 20 decembrie, posterele vor putea fi urmărite pe Calea Victoriei int. Dacia – Cazino „Victoria”, str. Câmpineanu, Bld. Dacia, str. George Enescu – Lahovary, Griviţei, int. Budişteanu, Lutherana – Spitalul Studenţesc, P-ţa Amzei – Ţăndărică – terasa, Sala Palatului, Ştirbei Vodă – Conservator.

Comunicarea ATL a fost complementată de către două tactici de BTL care au vizat o serie de elevi bucureşteni din ciclul gimnazial. 250 dintre ei au putut vizita, în perioada 19- 21 octombrie, la Sala Palatului, expoziţia cu titlul “Dacă aş fi preşedinte, şcoala mea ar avea un teren de fotbal”. Expoziţia, care a inclus 53 de desene, a fost promovată de un important post de radio.

Mesajul campaniei a ajuns la tinerii bucureşteni elevi în clasele V-VIII şi prin intermediul concursului de eseuri şi fotografie „Şcoala mea, şcoală prietenoasă” care s-a desfăşurat în perioada 21 septembrie- 18 noiembrie. De-a lungul celor aproape 2 luni de concurs, 1500 de elevi au lucrat în echipe multietnice şi au transmis prin intermediul cuvintelor (în cazul competiţiei de compuneri) şi prin intermediul imaginilor (în cazul competiţiei de fotografie) viziunea lor despre şcoală.

„Privind retrospectiv putem afirma că această campanie de conştientizare şi-a îndeplinit obiectivele de comunicare chiar şi în lipsa unui buget de media. Acesta înseamnă că, atât oamenii, companiile colaboratoare, cât şi instituţiile de presă au conştientizat faptul că în şcoală nu e loc pentru discriminare, dând dovadă de toată deschiderea pentru a provoca o schimbare în bine”, a declarat Liliana Preoteasa – Coordonator al Unităţii de Implementare a Programului şi Director general în cadrul M.E.C.I.

Detalii despre toate aceste materiale, precum şi despre proiectul PHARE sunt disponibile pe site-ul http://www.totilascoala.ro şi pe blogul http://totilascoala.wordpress.ro.

Pentru mai multe informaţii referitoare la campania de conştientizare “În şcoală nu este loc pentru discriminare”, vă rugăm contactaţi: Simona Bartiş – Specialist Relaţii Publice, Tel.: 0744 671 685, Email: simona.bartis@ldk.ro.

Pentru eventuale informaţii şi sesizări despre proiectele PHARE în România contactaţi: cfcu.phare@mfinante.ro.

***

Bucureşti, 26 noiembrie 2009

„Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate” – impact asupra educaţiei româneşti

Joi, 26 noiembrie 2009, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (MECI) a organizat conferinţa de presă cu ocazia încheierii programului PHARE „Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate” şi a campaniei de conştientizare ce s-a desfăşurat în cadrul acestuia.

Evenimentul, care a avut loc între orele 10:00 şi 12:00, în sediul la Centrul Info Europa (Calea Victoriei, nr. 88) s-a bucurat de prezenţa unor persoane implicate în acest proiect de-a lungul celor opt ani de zile, responsabili în cadrul Unității de Implementare a Programului din cadrul M.E.C.I și experți. Patru dintre specialiştii prezenţi, respectiv Liliana Preoteasa (Coordonator al Programului – Director General în cadrul MECI), Cătălina Ulrich (Expert evaluare programe), Alina Sîmpetru (Expert strategie media) şi Simona Bartiş (Expert comunicare), au prezentat liniile generale ale programului, rezultatele înregistrate la finalul celor opt ani de implementare, detalii despre campania de conştientizare derulată în perioada septembrie – noiembrie 2009 şi au răspuns întrebărilor cu privire la desfaşurarea acestui program.

În ceea ce priveşte rezultatele la nivelul întregului program, acestea sunt relevante pentru realizarea obiectivelor pe care le-a urmărit acest proiect. Astfel, 391 de şcoli pilot (din 36 de judeţe) din zonele dezavantajate au fost implicate în programele PHARE 2001, 2003 şi 2005, fiecare dintre acestea beneficiind de dotari şi lucrări de reabilitare pentru a putea oferi elevilor un mediu şcolar mai atractiv. În aceste şcoli pilot, un număr impresionant de peste 60.000 de copii aparţinând unor comunitati dezavantajate au beneficiat de aplicarea principiilor educației incluzive.

Printre acţiunile care s-au bucurat de un real succes, menţionăm programele educaţionale de sprijin tip „Şcoala de după şcoală” şi „Grădiniţe de vară” (derulate intensiv, înainte de începerea şcolii, pentru copiii care nu au frecventat grădiniţa), desfăşurate în 36 de judeţe şi care au înregistrat o rată bună de participare. 395 de mediatori au beneficiat de programe specifice de formare acreditate, 113 tineri romi au fost calificaţi să predea limba romani.

Rezultatele obţinute în urma cercetării care a stat la baza realizării Studiului de impact, atestă faptul că programul „Acces la educaţie” prezintă caracteristicile unui ciclu comprehensiv de schimbare educaţională. Din punct de vedere metodologic, evaluarea impactului a presupus o abordare mixtă cantitativă – calitativă. Au fost aplicate chestionare pe un eşantion reprezentativ de școli. În plus, în 15 şcoli au fost realizate analize instituţionale, în 45 de şcoli au fost realizate studii de caz privind procesul de desegregare, iar în alte 30 unităţi de învăţământ au fost analizate experienţele legate de programele educaționale de sprijin și de programul “A doua șansă”.

Datele culese reflectă tendinţa de creştere a ratei de participare şcolară atât în rândul etniei rome, cât şi în cazul întregii populaţii de elevi. Tendinţa poate fi asociată cu procuparea explicită (a inspectoratelor şcolare judeţene, precum şi a şcolilor implicate în proiect) de a promova politici şi strategii specifice educaţei incluzive, precum şi cu obiectivul instituţiilor vizate de a urmări şi ameliora fenomenul. În ciuda procentelor îngrijorătoare care relevă creșterea abandonului şcolar, la nivel național, şcolile cuprinse în programele PHARE au cunoscut tendinţe de diminuare a acestuia. De asemenea, rezultatele şcolare obţinute în timpul derulării programului au înregistrat uşoare ameliorări. Tendinţa de ameliorare se corelează cu programele educaţionale de sprijin iniţiate în şcoli (adaptate nevoilor de învăţare specifice fiecărui copil), dar şi cu schimbarea practicilor educaţionale ale cadrelor didactice, care au beneficiat de cursuri de formare şi cu o mai bună informare a părinţilor şi implicarea lor în viaţa şcolii. Programul „A doua şansă” reprezintă un exemplu care a condus la îmbunătirea imaginii şcolii în comunitate.

De asemenea, putem spune că programele desfăşurate au dus la conştientizarea problemelor şi la dezbaterea lor publică, la îmbunătăţirea capacităţilor instituţionale ale inspectoratelor școlare şi ale altor organizaţii de a atrage fonduri europene şi de a continua astfel de proiecte.

Campania de conștientizare, desfășurată în perioada septembrie-noiembrie 2009, a adus în atenția publicului larg problematica pe care proiectul a promovat-o: acces la educație, calitate în educație, nediscriminare, incluziune.

La finalul celor două ore de discuţii, fiecare dintre participanţi a primit o scurtă descriere a programului PHARE „Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate”, o prezentare a campaniei de conştientizare, precum şi o serie de testimoniale referitoare la implementarea programului.

Pentru mai multe informaţii referitoare la conferinţa de presă şi confirmarea participării la eveniment, vă rugăm contactaţi:
Simona Bartiş – Expert Comunicare, 0744.671.685, simona.bartis@ldk.ro;
Laura Bănică – PR Director Millenium Communications, 0730.025.819, laura.banica@millcomm.ro

Pentru eventuale informaţii şi sesizări despre proiectele PHARE în România contactaţi: cfcu.phare@mfinante.ro.

SA RESPECTAM SCOALA!

Esenţa educaţiei incluzive este ca atât profesorii, cât şi comunitatea să respecte şcoala şi procesul de învăţare. Astfel vor fi repectaţi şi învăţăceii, indiferent de etnie, provenienţă socială sau grad de handicap, vor învăţa să se respecte între ei şi vor deveni oameni de încredere în societate.

Rolul educaţiei este acela de a educa şi nu de a diferenţia. «Îmi doresc ceea ce este mai bun pentru copilul meu» este o frază foarte des rostită de părinţi. «Îmi doresc elevi buni şi dornici să înveţe» este dorinţa fiecărui profesor, învăţător sau educator. Diferenţierea vine deseori din înţelesul greşit al acestor vorbe, din idei preconcepute şi stereotipii. În cazul părintelui, a-şi dori cel mai bun pentru copilul său înseamnă a nu fi de acord cu învăţământul multietnic, iar în cazul profesorului a-şi dori elevi foarte buni înseamnă a percepe acelaşi nivel pentru toţi copiii dintr-o clasă. Acestea sunt doar câteva exemple pentru care Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, prin Programul “Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate” a considerat necesară accesarea de fonduri şi implemetarea unui astfel de program în România.

Cel mai important aspect al educaţiei este că aceasta depinde atât de familie, cât şi de şcoală. În primii ani de viaţă, copilul se află în grija părinţilor, bunicilor sau altor grade de rudenie, ce îl învaţă să meargă, să vorbească, să îi identifice ca familia. Apoi vine grădiniţa – primul contact cu o autoritate necunoscută şi alţi copii, proveniţi din alte medii, în care copilul învaţă să socializeze, să împartă jucăriile sau să se joace împreună cu alţii. În şcoală, proaspătul elev întâlneşte primul mentor şi îşi creează deja aşteptări, acumulează cunoştinţe şi învaţă alături de colegii săi.

Astfel, copiii, în dorinţa lor de a desfăşura multe activităţi şi jocuri ale copilăriei, nu ţin cont de diferenţele dintre copii (unele mai evidente, altele mai ascunse). Asta dacă nu cumva la ei acasă, părinţii au folosit expresii de genul: «dacă nu eşti cuminte, te dau la ţigani.» În aceşt caz, putem afirma că discriminarea se învaţă adesea în familie, iar cadrul didactic va avea o misiune grea să-şi conştientizeze elevii că «În şcoală nu este loc pentru discriminare…»

Relatia parinte – scoala

Va invitam sa va spuneti parerea si sa comentati pe acest subiect: importanta, beneficiu pentru copil…folositi exemple si modele intalnite de dvs.

Ministerul Educaţiei lansează expoziţia de fotografie „Şcoala mea, şcoală prietenoasă”

Palatul Copiilor, 9 – 17 noiembrie 2009

În perioda 21 septembrie – 8 noiembrie 2009, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (MECI) a organizat un concurs de fotografie la nivel naţional, în cadrul programului PHARE „Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate”. Tema concursului a fost „Şcoala mea, şcoală prietenoasă”.

La finalul procesului de jurizare au fost desemnate 3 echipe câştigătoare:
• Locul I Şcoala nr. 3 Giurgiu, judeţul Giurgiu;
• Locul II Şcoala Checea, judeţul Timiş;
• Locul III Şcoala Beica de Jos, judeţul Mureş.

Cele mai bune fotografii realizate de copii sunt expuse la Palatul Naţional al Copiilor – Bucureşti, în perioada 9 – 17 noiembrie 2009.

Concursul a fost organizat în două etape. În prima etapă, cea de compuneri, s-au înscris 531 echipe din toate judeţele ţării. Echipele au fost formate din 3 elevi cursanţi ai claselor V-VIII. O cerinţă obligatorie a regulamentului de concurs a fost ca elevii înscrişi să fie de cel puţin două etnii. Astfel, în cea de-a doua etapă, cea de fotografie, concursul a reuşit performanţa de a include elevi din 11 etnii: română, maghiară, romă, sârbă, kurdă, turcă, armeană, egipteană, ucraineană, siriană, aromână.

Cele 15 echipe selectate în urma concursului de compuneri au avut la dispoziţie o săptămână pentru a realiza o poveste fotografică care să ilustreze implicarea activă a elevilor şi a şcolii în cunoașterea valorilor multiculturale, în participarea la activități comune, interetnice. Echipele au provenit din judeţe diferite ale ţării: Bihor, Mureş, Sibiu, Timiş, Dolj, Dâmboviţa, Constanţa, Vrancea, Bucureşti, Giurgiu, Botoşani, Neamţ, Călăraşi şi Cluj.

„Concursul de fotografie a dat ocazia acestor copii să ne arate nouă, tuturor, cum văd ei multietnicitatea şi multiculturalismul, în şcoală. Conceptul de educaţie incluzivă nu se adresează numai cadrelor didactice. De aceea, prin astfel de activităţi şi prin campania de comunicare, ne-am propus să aducem în atenţia părinţilor şi în egală măsură a elevilor, importanţa accesului egal, nediscriminatoriu, la educaţie pentru toţi copiii.” ne explică Liliana Preoteasa, coordonator al Unităţii de Implementare a Programului şi Director General în cadrul M.E.C.I.

Concursul face parte din campania de conştientizare „În şcoală nu este loc pentru discriminare. Cunoaşte-mă înainte să mă judeci”, lansată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (MECI) la începutul lunii septembrie, în cadrul programului „Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate”.

Pentru mai multe informaţii referitoare la concursul de fotografie „Şcoala mea, şcoală prietenoasă”, vă rugăm contactaţi: Maria Iacob – Specialist Relaţii Publice, Tel.: 0727 727 098, Email: maria.iacob@ldk.ro.

Pentru eventuale informaţii şi sesizări despre proiectele PHARE în România, contactaţi: cfcu.phare@mfinante.ro.

Pentru a avea acces la cât mai multe informaţii legate de campanie, vă rugăm vizitaţi: http://www.totilascoala.ro.

Scoli prietenoase

In Cartierul Vitan, sectorul 3, intr-o zona cu o bogata diversitate etnica si, ca urmare, o mare varietate culturala si lingvistica, Scoala cu clasele I-VIII nr. 95 se dovedeste a fi un adevarat liant pentru comunitate.

De la programul „A doua sansa”, la activitatea intensa a mediatorului scolar in școala și in comunitate sau la cursurile de dans deschise tuturor copiilor, toate acestea sunt exemple de buna practica ce au drept rezultat o integrare cu succes in scoala a grupurilor dezavantajate, dar si o incurajare a multiculturalismului.

In anul scolar 2008-2009 au fost inscrisi in clasele I – VIII aproximativ 125 de copii romi. La prima vedere, pare o cifra mica, daca se ia in considerare numarul mare al familiilor rome, din cartier. Cu toate acestea, pentru acesti copii, care de multe ori sunt victime ale prejudecatilor celorlalti, declararea identitatii etnice este un pas foarte mare in integrarea lor scolara si mai tarziu, sociala.

Școala a fost implicata in Programul PHARE 2004 „Acces la Educatie pentru grupuri dezavantajate” si a desfasurat activitati pe aproape toate componentele proiectului, chiar daca unele dintre acestea nu au beneficiat de finantare in cadrul granturilor acordate prin Programul PHARE 2005: activitati remediale, extrascolare, implicarea parintilor – Grup Local de Sprijin activ sau dezvoltarea de parteneriate.

Cu un management eficient, programul „A doua sansa” la invatamantul primar a avut un real succes si s-au facut demersuri sustinute pentru inceperea programului la invatamantul secundar inferior.

Alegerea mediatorului scolar s-a facut cu multa responsabilitate, astfel ca activitatea acestuia a contribuit la o mai mare deschidere a scolii catre comunitate și la promovarea diversitatii.

„Elevii gasesc in profesorii acestei scoli modele de comportament, de tinuta si de exprimare”, spune doamna Doina Porojan, directorul Scolii nr. 95.

––––

Scoala nr. 95 are o istorie de peste 100 de ani, fiind considerata monument de arhitectura. A fost infiintata in anul 1893 sub denumirea de Scoala Primara Mixta nr.31 – Mitropolit Nifon.
Adresa: Str. Foisorului nr. 111 – 113, Sector 3, Bucuresti.
Tel./Fax: 021 323 51 85

––––

Şcoala nr. 95 are o istorie de peste 100 de ani, fiind considerată monument de arhitectură. A fost înfiinţată în anul 1893 sub denumirea de Şcoala Primară Mixtă nr.31 – Mitropolit Nifon.
Adresă: Str. Foişorului nr. 111 – 113, Sector 3, Bucureşti.
Tel./Fax: 021 323 51 85

––––––––––––––––––––––––––––––––––-

„Sectorul 5 – cartierul Rahova – un liceu cu clase I – XIII, daca punem la socoteala si clasele cu frecventa redusa. Ca profesor, criteriul eficientei este intotdeauna cel mai important, iar noi, corpul profesoral al acestui liceu, sustinem performanta educationala indiferent daca este vorba despre conditii normale de studiu sau cerinte educationale speciale. De aceea, am inteles sa venim in ajutorul celor care nu urmeaza cursurile scolii la momentul cuvenit si la varsta potrivita, dar care au ales sa continue.

Performanta se masoara la liceul Bolintineanu prin rezultatele ce ne poarta numele mai departe, catre alte persoane, care vor sa reincerce experienta scolii si, de data asta sa o duca la bun sfarsit. Astfel, 90% dintre elevii inscrisi la invatamantul seral si cu frecventa redusa absolvesc cele 5 clase de liceu, iar dintre absolventi, tot 90% iau bacalaureatul.

Pentru ca dorim sa raspundem cu succes in fiecare zi situatiilor existente in scoala, noi ii apropiem pe acesti elevi, intelegandu-le problemele si ajutandu-i sa mearga mai departe. Demersul este dificil pentru ca cei care vin la A Doua Sansa sunt atat tineri ce doresc ulterior sa continue si in invatamantul superior, cat si persoane de varsta a doua, ce doresc stabilitate la locul de munca. Varsta A doua Sansa in liceul Bolintineanu variaza intre 18 si 50 de ani. Nevoile fiecaruia dintre acesti elevi sunt diferite si cateodata nu putem raspunde la toate cerintele. Au existat cazuri de elevi, proveniti din invatamantul tehnic, care au dorit sa continue dar din pacate nu s-au putut constitui clase in plus fata de cele deja aprobate.

Cererea exista si este din ce in ce mai ridicata, dar nu trebuie sa uitam ca pentru a avea performanta, trebuie si calitate. De aceea, profesorii selectati pentru A doua Sansa sunt cei mai buni din corpul profesoral al Liceului. In anul 2009 – 2010, sunt 16 clase de invatament seral si cu frecventa redusa (1 x clasa IX; 1 x Clasa X; 3 x Clasa XI; x Clasa XII si 5 X clasa XIII). Liceul se bucura si de colaborari foarte bune cu organizatii non-guvernamentale de profil, ce asigura integrarea unui numar mare de persoane cu cerinte educationale speciale, fie ei cu dizabilitati locomotorii, fie proveniti din alte grupuri dezavantajate: copii foarte saraci sau copii romi.

Stefan Lungulete – Director adjunct si profesor al Liceului Dimitrie Bolintineanu.

Cum este sa fii chiar tu cel / cea care motiveaza?

Ce inseamna sa fii profesor?

Te invitam sa iti spui parerea pe blog!

Afise amplasate STRATEGIC.ro in RATB

Strategic.ro_RATB

22.10.2009 | Loredana Sandulescu
“Acces la educatie pentru grupuri dezavantajate” in tramvai si troleibuz

Sub mesajul “In scoala nu este loc pentru discriminare. Cunoaste-ma inainte sa ma judeci”, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii (M.E.C.I.) a lansat, la inceputul lunii septembrie, o campanie de constientizare in cadrul programului “Acces la educatie pentru grupuri dezavantajate”.

Campania beneficiaza acum de sprijinul Regiei Autonome de Transport Bucuresti – RATB, prin intermediul careia, mesajul principal ajunge in rândul populatiei care circula cu tramvaiele 14, 19, 20, 24, 40, 45, 56 si pe liniile troleibuzelor 62, 65, 69, 73, 74, 76, 77, 93 si 97. Afisul va fi prezent in 7 dintre cele 26 de linii de tramvai si in 9 dintre cele 20 de linii existente pe troleibuz.

In perioada 5 – 26 octombrie 2009, toti calatorii ce vor circula pe aceste rute vor avea acces la informatia de pe un afis cu dimensiunea de 50/70 cm. O mare parte dintre acestea ajung in cartiere de la marginea orasului, lucru ce garanteaza o diseminare a mesajului tocmai catre grupuri care sunt vulnerabile sau dezavantajate.

Cumulata cu difuzarea afisului digital in statiile de metrou din Bucuresti, precum si in centrele comerciale din toata tara, prezenta afisului in mijloacele de transport RATB va completa numarul de persoane ce isi vor insusi mesajului campaniei.

Afisul contine imaginea copiilor dintr-o clasa la serbarea de final de an, prezenta si in spotul campaniei. Prin intermediul mastii, aceasta imagine evidentiaza diferenta … ce nu ar trebui sa se simta intre elevi. Ceea ce dorim sa transmitem este ca acesti copii, fie ca sunt ei de etnie roma, fie ca apartin altor grupuri vulnerabile, au probleme reale de integrare. Profesorii impreuna cu parintii au o responsabilitate foarte mare in integrarea sociala de mai târziu a copilului.”, explica Liliana Preoteasa, coordonator al Unitatii de Implementare a Programului si Director in cadrul M.E.C.I.
Alte materiale prin intermediul carora mesajul va ajunge la publicul sau tinta sunt: site-ul http://www.totilascoala.ro, blogul http://totilascoala.wordpress.ro, afisul, newsletterele, brosura “Amintiri din prima banca” si, bineinteles, spotul video “Aplauzele sunt pentru toti”.

In PRwave despre campania RATB

PR wave RATB

In Bucuresti, Programul „Acces la educatie pentru grupuri dezavantajate” isi face loc în tramvai şi în troleibuz

Sub mesajul „În şcoală nu este loc pentru discriminare. Cunoaşte-mă înainte să mă judeci”, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (M.E.C.I.) a lansat, la începutul lunii septembrie, o campanie de conştientizare în cadrul programului „Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate”.

Campania beneficiază acum de sprijinul Regiei Autonome de Transport Bucureşti – RATB, prin intermediul căreia, mesajul principal ajunge în rândul populaţiei care circulă cu tramvaiele 14, 19, 20, 24, 40, 45, 56 şi pe liniile troleibuzelor 62, 65, 69, 73, 74, 76, 77, 93 şi 97. Afişul va fi prezent în 7 dintre cele 26 de linii de tramvai şi în 9 dintre cele 20 de linii existente pe troleibuz.

Astfel, în perioada 5 – 26 octombrie 2009, toţi călătorii ce vor circula pe aceste rute vor avea acces la informaţia de pe un afiş cu dimensiunea de 50/70 cm. O mare parte dintre acestea ajung în cartiere de la marginea oraşului, lucru ce garantează o diseminare a mesajului tocmai către grupuri care sunt vulnerabile sau dezavantajate.

Cumulată cu difuzarea afişului digital în staţiile de metrou din Bucureşti, precum şi în centrele comerciale din toată ţara, prezenţa afişului în mijloacele de transport RATB va completa numărul de persoane ce îşi vor insuşi mesajului campaniei.

„Afişul conţine imaginea copiilor dintr-o clasă la serbarea de final de an, prezentă şi în spotul campaniei. Prin intermediul măştii, această imagine evidenţiază diferenţa … ce nu ar trebui să se simtă între elevi. Ceea ce dorim să transmitem este că aceşti copii, fie că sunt ei de etnie romă, fie că aparţin altor grupuri vulnerabile, au probleme reale de integrare. Profesorii împreună cu părinţii au o responsabilitate foarte mare în integrarea socială de mai târziu a copilului.”, ne explică Liliana Preoteasa, coordonator al Unităţii de Implementare a Programului şi Director în cadrul M.E.C.I.

Alte materiale prin intermediul cărora mesajul va ajunge la publicul său ţintă sunt: site-ul http://www.totilascoala.ro, blogul http://totilascoala.wordpress.ro, afişul, newsletterele, broşura „Amintiri din prima bancă” şi, bineînţeles, spotul video „Aplauzele sunt pentru toţi”.

„Vom continua campania de conştientizare şi suntem siguri că ne vom bucura şi de alte parteneriate de succes, ce vor conduce la diseminarea cât mai bună/ largă a mesajului”, a mai afirmat Liliana Preoteasa.

Bucuresti, 22.10.2009

Stiri.rol.ro scrie despre promovarea campaniei in RATB

Programul „Acces la educatie pentru grupuri dezavantajate”, in trasportul in comun din Bucuresti

Programul „Acces la educatie pentru grupuri dezavantajate” lansat de Ministerul Educatiei beneficiaza de sprijinul RATB, prin afisele care vor fi prezente in tramvaie si troilebuze, potrivit unui comunicat de presa al MECI.

Astfel, în perioada 5 – 26 octombrie 2009, toţi călătorii care vor circula cu tramvaiele 14, 19, 20, 24, 40, 45, 56 şi pe liniile troleibuzelor 62, 65, 69, 73, 74, 76, 77, 93 şi 97 vor avea acces la informaţia de pe un afiş cu dimensiunea de 50/70 cm. O mare parte dintre acestea ajung în cartiere de la marginea oraşului, lucru ce garantează o diseminare a mesajului tocmai către grupuri care sunt vulnerabile sau dezavantajate.

„Afişul conţine imaginea copiilor dintr-o clasă la serbarea de final de an, prezentă şi în spotul campaniei. Prin intermediul măştii, această imagine evidenţiază diferenţa … ce nu ar trebui să se simtă între elevi. Ceea ce dorim să transmitem este că aceşti copii, fie că sunt ei de etnie romă, fie că aparţin altor grupuri vulnerabile, au probleme reale de integrare. Profesorii împreună cu părinţii au o responsabilitate foarte mare în integrarea socială de mai târziu a copilului”, ne explică Liliana Preoteasa, coordonator al Unităţii de Implementare a Programului şi Director în cadrul M.E.C.I.

Alte materiale prin intermediul cărora mesajul va ajunge la publicul său ţintă sunt: site-ul http://www.totilascoala.ro, blogul http://totilascoala.wordpress.ro, afişul, newsletterele, broşura „Amintiri din prima bancă” şi spotul video „Aplauzele sunt pentru toţi”.

„Vom continua campania de conştientizare şi suntem siguri că ne vom bucura şi de alte parteneriate de succes, ce vor conduce la diseminarea cât mai bună/ largă a mesajului”, a mai afirmat Preoteasa.

Iulia Rosca
Stiri.rol.ro - RATB

Expozitia de fotografie …. poate continuam!

Despre expozitie se pot spune multe, atat de multe cati copii au fost prezenti la aceasta, in jur de 250 elevi.

Ideea principala este ca „daca ar fi presedinti, ministri sau primari”, elevii ar renova scolile, ar amenaja spatii de joaca, ar dota laboratoarele din scoli si ar construi terenuri de sport.

Speram ca mesajul acestei expozitii sa fi fost de impact fata de toti cei care au venit cu placere sa priveasca … desenele despre ceea ce isi doreste orice copil in scoala….

Multumim Radio Zu pentru promovarea evenimentului!

Pentru toti cei interesati sa organizeze o expozitie in scoala cu desenele expuse la Sala Palatului, va rugam sa ne trimiteti o propunere.