Conferinta de presa finala – Comunicate de presa


Bucureşti, 26 noiembrie 2009

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării comunică rezultatele
campaniei de conştientizare din cadrul programului
“Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate”

Joi, 26 noiembrie 2009, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (MECI) a organizat conferinţa de presă cu ocazia încheierii programului PHARE „Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate” şi a campaniei de conştientizare ce s-a desfăşurat în cadrul acestuia.

Campania de comunicare a fost lansată în luna septembrie a acestui an, prin intermediul unei conferinţe de presă, şi s-a încheiat în noiembrie, odată cu finalizarea programului PHARE.

De-a lungul celor trei luni de campanie, mesajul “În şcoală nu este loc pentru discriminare. Cunoaşte-mă înainte să mă judeci!” a fost transmis către categoriile grupurilor țintă cu ajutorul unor companii ce au înţeles să se implice social, a parteneriatelor media dar și in cadrul unor evenimente speciale. Mesajul a fost transmis şi intern prin structurile subordonate ministerului: inspectorate judeţene, case ale corpului didactic şi şcoli.

Astfel, în perioada 5- 26 septembrie, a fost încheiat un parteneriat media cu Regia Autonomă de Transport Bucureşti (RATB) prin intermediul căruia mesajul campaniei a ajuns în rândul populaţiei care a circulat cu tramvaiele 14, 19, 20, 24, 40, 45, 56 şi cu troleibuzele 62, 65, 69, 73, 74, 76, 77, 93 şi 97. Cum multe dintre mijloacele de transport amintite mai sus ajung în cartierele de la marginea oraşului, afişul campaniei, prezent în toate dintre acestea, a putut fi văzut de către un număr important de reprezentanţi ai grupurilor care sunt vulnerabile sau dezavantajate.

Afişul campaniei, de această dată în format digital, a fost prezentat şi prin intermediul reţelelor de televiziune internă. Timp de o lună (1 octombrie- 1 noiembrie), acesta a putut fi urmărit pe plasmele amplasate în cele 44 de staţii de metrou din Bucureşti, în reţeaua internă de televiziune din 74 cafenele/baruri din capitală şi din Iaşi, în 6 aeroporturi, bănci şi în 8 lanţuri comerciale din ţară.

Dincolo de aceste expuneri, macheta campaniei a fost preluată şi promovată gratuit şi de către o serie de publicaţii naţionale şi locale. La fel ca şi macheta de presă, spotul TV „Aplauzele sunt pentru toţi”a fost diseminat fără nicio implicaţie financiară atât de către cele mai importante posturi TV, cât și de cinematografe din Bucureşti şi Oradea.

În această perioadă, spotul este prezent pe citylight-urile din 20 de locaţii din Bucureşti din zona centrală. În perioada 23 noiembrie – 20 decembrie, posterele vor putea fi urmărite pe Calea Victoriei int. Dacia – Cazino „Victoria”, str. Câmpineanu, Bld. Dacia, str. George Enescu – Lahovary, Griviţei, int. Budişteanu, Lutherana – Spitalul Studenţesc, P-ţa Amzei – Ţăndărică – terasa, Sala Palatului, Ştirbei Vodă – Conservator.

Comunicarea ATL a fost complementată de către două tactici de BTL care au vizat o serie de elevi bucureşteni din ciclul gimnazial. 250 dintre ei au putut vizita, în perioada 19- 21 octombrie, la Sala Palatului, expoziţia cu titlul “Dacă aş fi preşedinte, şcoala mea ar avea un teren de fotbal”. Expoziţia, care a inclus 53 de desene, a fost promovată de un important post de radio.

Mesajul campaniei a ajuns la tinerii bucureşteni elevi în clasele V-VIII şi prin intermediul concursului de eseuri şi fotografie „Şcoala mea, şcoală prietenoasă” care s-a desfăşurat în perioada 21 septembrie- 18 noiembrie. De-a lungul celor aproape 2 luni de concurs, 1500 de elevi au lucrat în echipe multietnice şi au transmis prin intermediul cuvintelor (în cazul competiţiei de compuneri) şi prin intermediul imaginilor (în cazul competiţiei de fotografie) viziunea lor despre şcoală.

„Privind retrospectiv putem afirma că această campanie de conştientizare şi-a îndeplinit obiectivele de comunicare chiar şi în lipsa unui buget de media. Acesta înseamnă că, atât oamenii, companiile colaboratoare, cât şi instituţiile de presă au conştientizat faptul că în şcoală nu e loc pentru discriminare, dând dovadă de toată deschiderea pentru a provoca o schimbare în bine”, a declarat Liliana Preoteasa – Coordonator al Unităţii de Implementare a Programului şi Director general în cadrul M.E.C.I.

Detalii despre toate aceste materiale, precum şi despre proiectul PHARE sunt disponibile pe site-ul http://www.totilascoala.ro şi pe blogul http://totilascoala.wordpress.ro.

Pentru mai multe informaţii referitoare la campania de conştientizare “În şcoală nu este loc pentru discriminare”, vă rugăm contactaţi: Simona Bartiş – Specialist Relaţii Publice, Tel.: 0744 671 685, Email: simona.bartis@ldk.ro.

Pentru eventuale informaţii şi sesizări despre proiectele PHARE în România contactaţi: cfcu.phare@mfinante.ro.

***

Bucureşti, 26 noiembrie 2009

„Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate” – impact asupra educaţiei româneşti

Joi, 26 noiembrie 2009, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (MECI) a organizat conferinţa de presă cu ocazia încheierii programului PHARE „Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate” şi a campaniei de conştientizare ce s-a desfăşurat în cadrul acestuia.

Evenimentul, care a avut loc între orele 10:00 şi 12:00, în sediul la Centrul Info Europa (Calea Victoriei, nr. 88) s-a bucurat de prezenţa unor persoane implicate în acest proiect de-a lungul celor opt ani de zile, responsabili în cadrul Unității de Implementare a Programului din cadrul M.E.C.I și experți. Patru dintre specialiştii prezenţi, respectiv Liliana Preoteasa (Coordonator al Programului – Director General în cadrul MECI), Cătălina Ulrich (Expert evaluare programe), Alina Sîmpetru (Expert strategie media) şi Simona Bartiş (Expert comunicare), au prezentat liniile generale ale programului, rezultatele înregistrate la finalul celor opt ani de implementare, detalii despre campania de conştientizare derulată în perioada septembrie – noiembrie 2009 şi au răspuns întrebărilor cu privire la desfaşurarea acestui program.

În ceea ce priveşte rezultatele la nivelul întregului program, acestea sunt relevante pentru realizarea obiectivelor pe care le-a urmărit acest proiect. Astfel, 391 de şcoli pilot (din 36 de judeţe) din zonele dezavantajate au fost implicate în programele PHARE 2001, 2003 şi 2005, fiecare dintre acestea beneficiind de dotari şi lucrări de reabilitare pentru a putea oferi elevilor un mediu şcolar mai atractiv. În aceste şcoli pilot, un număr impresionant de peste 60.000 de copii aparţinând unor comunitati dezavantajate au beneficiat de aplicarea principiilor educației incluzive.

Printre acţiunile care s-au bucurat de un real succes, menţionăm programele educaţionale de sprijin tip „Şcoala de după şcoală” şi „Grădiniţe de vară” (derulate intensiv, înainte de începerea şcolii, pentru copiii care nu au frecventat grădiniţa), desfăşurate în 36 de judeţe şi care au înregistrat o rată bună de participare. 395 de mediatori au beneficiat de programe specifice de formare acreditate, 113 tineri romi au fost calificaţi să predea limba romani.

Rezultatele obţinute în urma cercetării care a stat la baza realizării Studiului de impact, atestă faptul că programul „Acces la educaţie” prezintă caracteristicile unui ciclu comprehensiv de schimbare educaţională. Din punct de vedere metodologic, evaluarea impactului a presupus o abordare mixtă cantitativă – calitativă. Au fost aplicate chestionare pe un eşantion reprezentativ de școli. În plus, în 15 şcoli au fost realizate analize instituţionale, în 45 de şcoli au fost realizate studii de caz privind procesul de desegregare, iar în alte 30 unităţi de învăţământ au fost analizate experienţele legate de programele educaționale de sprijin și de programul “A doua șansă”.

Datele culese reflectă tendinţa de creştere a ratei de participare şcolară atât în rândul etniei rome, cât şi în cazul întregii populaţii de elevi. Tendinţa poate fi asociată cu procuparea explicită (a inspectoratelor şcolare judeţene, precum şi a şcolilor implicate în proiect) de a promova politici şi strategii specifice educaţei incluzive, precum şi cu obiectivul instituţiilor vizate de a urmări şi ameliora fenomenul. În ciuda procentelor îngrijorătoare care relevă creșterea abandonului şcolar, la nivel național, şcolile cuprinse în programele PHARE au cunoscut tendinţe de diminuare a acestuia. De asemenea, rezultatele şcolare obţinute în timpul derulării programului au înregistrat uşoare ameliorări. Tendinţa de ameliorare se corelează cu programele educaţionale de sprijin iniţiate în şcoli (adaptate nevoilor de învăţare specifice fiecărui copil), dar şi cu schimbarea practicilor educaţionale ale cadrelor didactice, care au beneficiat de cursuri de formare şi cu o mai bună informare a părinţilor şi implicarea lor în viaţa şcolii. Programul „A doua şansă” reprezintă un exemplu care a condus la îmbunătirea imaginii şcolii în comunitate.

De asemenea, putem spune că programele desfăşurate au dus la conştientizarea problemelor şi la dezbaterea lor publică, la îmbunătăţirea capacităţilor instituţionale ale inspectoratelor școlare şi ale altor organizaţii de a atrage fonduri europene şi de a continua astfel de proiecte.

Campania de conștientizare, desfășurată în perioada septembrie-noiembrie 2009, a adus în atenția publicului larg problematica pe care proiectul a promovat-o: acces la educație, calitate în educație, nediscriminare, incluziune.

La finalul celor două ore de discuţii, fiecare dintre participanţi a primit o scurtă descriere a programului PHARE „Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate”, o prezentare a campaniei de conştientizare, precum şi o serie de testimoniale referitoare la implementarea programului.

Pentru mai multe informaţii referitoare la conferinţa de presă şi confirmarea participării la eveniment, vă rugăm contactaţi:
Simona Bartiş – Expert Comunicare, 0744.671.685, simona.bartis@ldk.ro;
Laura Bănică – PR Director Millenium Communications, 0730.025.819, laura.banica@millcomm.ro

Pentru eventuale informaţii şi sesizări despre proiectele PHARE în România contactaţi: cfcu.phare@mfinante.ro.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s